— Planen må inneholde konkrete tiltak som bedrer situasjonen for veteranene, sier president Britt Tove Berg Brestrup i Norges Veteranforbund Internasjonale Operasjoner til NTB.

Hun mener tiltakene må gi gode svar på kritikken som Riksrevisjonen framførte så sent som i juni. I denne rapporten blir det påpekt at Forsvaret i stor skala bryter reglene for soldatenes hjemmetid mellom oppdrag og at oppfølgingen i etterkant er mangelfull og tilfeldig.

— Det er riktignok en liten gruppe dette gjelder, men dette er ikke i tråd med Stortingets intensjoner om at denne gruppen skal prioritere, sa riksrevisor Per-Kristian Foss da han presenterte rapporten.

Lover bedring

— Denne planen vil gjøre hverdagen bedre for mange av våre veteraner. Den vil berøre dagliglivet for enkeltmennesker og deres familier, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H).

Sju departementer har samarbeidet om oppfølgingsplanen. Innholdet blir først kjent på en pressekonferanse klokken 10. Forsvarsdepartementet har imidlertid alt slått fast at Riksrevisjonens rapport sterkt er vektlagt.

— Vi forventer at regjeringen legger opp til faktiske systemendringer som sikrer bedre ivaretakelse av veteraner. Helse, arbeid, møtet med Nav og andre deler av hjelpeapparatet er nøkkelord, sier Anders Grindaker, talsperson for Veteranforbundet Siops (Skadde i internasjonale operasjoner).

Han tilføyer at regjeringen må innfri løftene i regjeringserklæringen. Den slår blant annet fast at veteranene skal få bedre oppfølging gjennom tiltak i Statens pensjonskasse, at saksbehandlingen i Nav sentraliseres og at tjenestebasert «krigspensjon» utredes.

Flere mangler

Flere enn hundre tusen norske kvinner og menn har deltatt i internasjonale operasjoner siden krigen. Blant manglene Riksrevisjonen har påpekt, er store geografiske forskjeller når det gjelder hjelpetilbudet ved distriktspsykiatriske sentre.

Ifølge rapporten opplever veteranene også at de møter et helsevesen med sviktende kunnskap og kompetanse om krigsskader. Undersøkelsen viser videre at Navs oppfølging av veteraner som står utenfor arbeidslivet, har store svakheter.

— De aller fleste veteranene fra utenlandsoppdrag går det bra med, men noen sliter og samfunnet gjør ikke nok for å hjelpe dem med psykiske belastningsskader, sier Brestrup, som selv har sju utenlandsoppdrag bak seg.