Det viser tall avisen har hentet inn fra de norske utenriksstasjonene. Øverst på listen finner vi Sverige, etterfulgt av Spania, Thailand og USA.

2012 ble det registrert 540 dødsfall, mens i 2011 var antallet 981.

— Økningen henger nok sammen med nordmenns reisemønster. Flere nordmenn reiser til utlandet og stadig flere bor i utlandet hele eller deler av året, sier kommunikasjonsmedarbeider Kristin Enstad i Utenriksdepartementet til VG.

Hennes kollega Svein Michelsen forteller at tallene ikke er fullstendige:

— Det er ikke alle dødsfall som meldes til norske myndigheter. Nordmenn som er utflyttet, og som ikke skatter eller mottar trygd fra hjemlandet melder ikke nødvendigvis ifra til norske myndigheter.

Størst har økningen vært i Thailand der det i snitt dør nesten to nordmenn per uke.