Studie: Alkoholisme er 71 prosent arvelig

En norsk-amerikansk studie konkluderer med at alkoholisme skyldes 71 prosent genetikk og 29 prosent miljø.