To skadet i væpnet politiaksjon

Stormet leilighet etter pistoltrussel i Kristiansand.