Frykter at asylbarn selger sex i Oslo

Ledelsen ved asyl- og transittmottaket på Hvalstad i Asker har hittil sendt åtte bekymringsmeldinger til politi, UDI og barnevernet om barn som selger sex.