- Alle kjenner noen på båten

Elevene på Ytre Herøy ungdomsskole har tatt Dolphin-havariet svært tungt.