Østrogen styrer smerteterskelen

Når produksjonen av kjønnshormonet østrogen øker, heves kvinners smerteterskel, ifølge en forskergruppe ved Karolinska Institutet i Sverige.