- Märtha er urettferdig

Det er urettferdig av Märtha Louise å beskrive norsk presse som en gapestokk, hevder Norsk Presseforbund.