Arva etter Alto

Alvar Alto var ein av dei mest markante finske arkitektane i si tid og den som er lagd mest merke til internasjonalt.