Krever lovens strengeste straff

Aktor i Overhalla-saken varsler at han i Namdal tingrett fredag vil legge ned påstand om lovens strengeste straff for tiltalte Bahadir Mirzaolimov.