Siri Kalvig blir miljøkriger

Siri Kalvig har én global og én lokal kampsak når hun nå blir ambassadør for FNs miljøprogram UNEP.