Voksne melder ikke fra om barnemishandling

Nesten hver fjerde voksne har vært vitne til overgrep mot barn. Under en firedel av disse melder fra om forholdene.