Det lønner seg å klage på parkeringsbøter

Hver tredje som klager på parkeringsbøter til Parkeringsklagenemnda får medhold.