Flere yngre får eldreomsorg

Mottakere av pleie- og omsorgstjenester blir stadig yngre. Åtte av ti nye brukere er under 67 år.