Raskt voksende marked for klimakvoter

Det globale markedet for handel med CO2-kvoter er i rask vekst. EU står for det aller meste av handelen.