- Ingen fryktkultur i LO

Arbeidsmiljøet i LO er langt bedre enn det Fougner-utvalget mente. Det skal være en av konklusjonene etter Arbeidstilsynets gransking.