Norske sykehjem dårlig tilpasset demenspasienter

Fire av fem pasienter på norske sykehjem har store problemer med hukommelse og orienteringsevne, ifølge en ny norsk undersøkelse. Men bare 20 prosent av sykehjemsplassene er tilpasset demenspasienter.