Skværet opp med Jens

Arbeidstakerorganisasjonen YS, Akademikerne og Unio mener at regjeringen har favorisert LO.