Vil la agent vitne anonymt

Når politimannen som infiltrerte miljøet rundt Munch-ranerne skal vitne i ankesaken til uka, kan det bli via mikrofon fra et annet rom.