Bedt om å si opp fordi ektemannen blir sjef

En kvinne har bedt Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) om hjelp etter at hun er oppfordret til å fratre sin nåværende stilling fordi hennes mann skal bli administrerende direktør i samme selskap.