7000 bankansatte med innsyn

7000 bankansatte i de største bankene har tilgang til all informasjon på kontoene til personkundene.