- Helt vanvittig

Juryformann Henning Aastvedt har lest opp Nokas-juryens avgjørelse. Thomas Thendrup ble frikjent, men fagdommerne har underkjent kjennelsen. Les svarene!