Mer straff for verstinger

Lengre straffer for de groveste forbrytelsene, mindre fengsel for korttidsdommene. Slik vil regjeringen endre straffesystemet.

Publisert Publisert
icon
Denne artikkelen er over 14 år gammel

— Voldtekt, drap og sedelighetsforbrytelser må bli strengere straffet, sier justisminister Knut Storberget.

I dag er minimumsstraffen for for eksempel voldtekt to år. Storberget vil ikke gå nærmere inn på hvor mye lenger fengselsstraffene bør være.

— Det er aktuelt å heve strafferammene, slik at vi utnytter en større del av skalaen, sier Storberget.

Fotlenker

I går la han frem den nye stortingsmeldingen om kriminalomsorg. Der vil han ha andre typer soning for de korte fengselsstraffene.

— De som soner for grov kriminalitet er et mindretall. Den store gruppen er de som sitter inne for vinning, og har korte dommer, sier Storberget.

Dette er noen av ønskene hans:

  • Flere skal sone i fengsler med lavere sikkerhetsnivå.
  • Flere skal få hjemmesoning. Forsøk med dette blir innført i flere fylker. Blant annet begynner domfelte med fotlenke i Sogn og Fjordane i november.
  • Mer bruk av samfunnsstraff istedenfor fengsel. Ofte i kombinasjon med fengselsstraff, slik at siste delen av soningen blir som samfunnsstraff. På den måten er det mulig for de domfelte å bo hjemme. Dette er særlig aktuelt for dem som soner for bøter.
  • Utviding av ordningen «Narkotikaprogram med domstolsprogram», der rusavhengige gjengangere i rettsvesenet går til behandling og kontroll istedenfor å sone i fengsel.
    - Snillisme

— Det er store muligheter for å få ned tallet på dem som faller tilbake til kriminalitet, sier Storberget.

Han mener det er god samfunnsøkonomi å bruke penger på at færrest mulig skal komme tilbake.

— Dessuten er det humant. Mer rehabilitering bidrar til at folk får et bedre liv, mener justisministeren.

Blant opposisjonspartiene er stemningen noe reservert.

— Det som er positivt, er at Storberget gjør som han varsler. Dette lover positivt for å få ned rusrelatert kriminalitet, sier Frps Jan Arild Ellingsen, nestleder i Stortingets justiskomité.

Han mener likevel at Storberget har en naiv tro på det han kaller snillisme.

— At flere skal få en mildere straffeform, er jeg skeptisk til. Det er å nedgradere alvorlighetsgraden. Jeg tror flere offer vil føle seg tråkket på, sier Ellingsen.

Åpner murene

At straffene blir lengre for grove handlinger, gleder Ellingsen.

— Men jeg vil gjerne se det før jeg tror det. Da vi ville endre minimumsstraffen for voldtekt fra to til tre år, var Arbeiderpartiet mot, sier han.

Høyres justispolitiske talsmann, André Oktay Dahl, mener Storberget ikke får løst de grunnleggende problemene.

— Justisministeren kommer med mange selvfølgeligheter. Ofte begynner problemene med at barnevern og skole ikke tar opp problemene. Det er for sent å begynne behandlingen i fengslene, sier han.

I tillegg frykter han at samfunnsstraffen ikke blir innholdsrik nok.

— Det er nyttig, om det er skikkelig innhold. Jeg håper at Storberget ikke bare snakker om fremtiden, men ser på hva som faktisk skjer i dag, sier Dahl.

Lørdag holder Bergen fengsel som et av mange fengsel åpen dag for publikum.

Hva synes du om Storbergets forslag om hardere straffer og mindre fengsel for korttidsdommene?

Publisert