Mer straff for verstinger

Lengre straffer for de groveste forbrytelsene, mindre fengsel for korttidsdommene. Slik vil regjeringen endre straffesystemet.