– 800 millioner til kirkeoppussing neste år

Regjeringen sikrer 800 millioner kroner til oppussing av kirker i neste års statsbudsjett gjennom en ordning for rentekompensasjon.