Trynefaktoren teller mest

Hele 62 prosent av arbeidsgiverne mener at personlige egenskaper er det viktigste ved en ansettelse. Formell utdanning, faglig spisskompetanse og tidligere jobberfaringer teller ikke like mye.