Media Norge bøyer ikke unna

Media Norge mener det ikke er dekning i lovverket for de inngrep Konkurransetilsynet og Medietilsynet har varslet mot den planlagte avisfusjonen.