- Veivesenet har ikke kontroll med veinettet

Manglende rapportering og lavt kontrollnivå.