- Norge sinke i innovasjon

Norge er dårligst i Norden i innovasjon og entreprenørskap. Vi havner i samme klasse som Estland, Tsjekkia og Kypros.