Anmeldt til Advokatforeningen

Advokat Tor Erling Staff er klaget inn for Den Norske Advokatforening etter uttalelsene i lommemannsaken.