• Med tankene fulle av sterkt miljøskadelig drivstoff, manøvrerer de svære hurtigruteskipene seg over værutsatte kyststrekninger som Stadt og Folla, inn den trange Trollfjorden og gjennom Lofoten og Vesterålen. FOTO: SCANPIX

Hurtigruten går på bunkersolje

Hurtigruten går fullastet med bunkersolje på sine daglige anløp i norske havner.