• FOTO: Jan-Morten Bjørnbakk

Lovens strengeste straff for trippeldrap

Trippeldrapet i Tromsø ble utført av en mann som etter rettens mening fortsatte å røyke hasj til tross for at tidligere hasjrøyking førte til psykoser, med fatalt utfall.