Fortsetter etterforskning av kollega

Verken Troms politidistrikt eller førstestatsadvokat Ole B. Sæverud ser noen grunn til at Tromsø-politiet skal stanse etterforskningen av kollegaen som drepte sin tidligere kjæreste.