– Belastning for regjeringen

Liv Signe Navarsete avviser at press fra statsminister Jens Stoltenberg fikk henne til å trekke forslaget om ny blasfemilovgivning.