- Drivhusgasser er helsefarlige

Amerikanske myndigheter har besluttet å stemple drivhusgasser som CO2 som helsefarlige og vil nå vedta regler for utslipp, selv om Kongressen stritter imot.