Retter opp skjevfordeling

Helseminister Sylvia Brustad lover å rette opp all skjevfordeling i sykehussektoren.