Varslet Vegvesenet om ustø grunn

Allerede 16. februar fikk Statens vegvesen overlevert en rapport som fastslo at grunnen rundt rasstedet i Kattmarkveien i Namsos var ustabil og krevde sikring.