Nordmenn lite formelle

De-formen har i Norge på 1900-tallet i stor grad vært et byfenomen. På landet har det lenge vært mer vanlig med «du».