Lånekassens fastrenter går ned

Lånekassen setter ned fastrenten for lån med tre og fem års bindingstid.