Meir køyring – mindre utslepp

Trass fleire ferjeturar og ei mil lengre køyreveg for dei fleste bilistane, gir Halsnøytunnelen mindre klimagassutslepp.