- Krenker barna

Redd Barna har fått flere henvendelser fra nordmenn som opplever at bildene deres er misbrukt på internett.