– Barn blir isolerte hjemme

– Det virker som om tanken på at bevegelseshemmede kan delta i aktiviteter sammen med funksjonsfriske er fremmed for de fleste foreldre i min studie.