Negativ til strafferabatt for medieomtale

De aller fleste privatpersoner, advokater og dommere mener det er galt om massiv medieomtale av en straffesak fører til mildere straffer.