Foreløpig ikke H1N1 i Norge

Heller ikke det tredje influensa A-tilfellet viste seg å være av typen H1N1 (svineinfluensa). Helsedirektoratet betegner viruset som mildere enn fryktet, men regner med snarlig utbrudd i Norge.