2300 vrak ikke sjekket

Svært få av de 2300 registrerte skipsvrakene langs norskekysten er undersøkt for miljøgifter og tungmetaller.