Vegring i systemet

En individuell plan skal gjøre hverdagen bedre for brukeren. Men mange fagavdelinger vegrer seg for å ta på seg samordningsansvaret.