– Finnes det ingen grenser?

SVs Oddny Miljeteig maner til kamp for menneskeverdet etter å ha hørt Frps forslag om å sperre inne asylsøkere.