Fornøyde barnehageforeldre

Over 90 prosent av småbarnsforeldrene er fornøyd med barnehagetilbudet.