LO og NHO enige om reglene for lønnsoppgjøret

Fellesforbundet må i utgangspunktet streike alene dersom partene ikke blir enige om nye regler for reise, kost og losji. Men en større sympatistreik kan følge.