• ERNA-AMNESTI: Regjeringen Erna Solbergs amnesti til eldre asylsøkere ser ut til å omfatte maksimalt 15 personer. Her besøker statsministeren et asylmottak i 2016. FOTO: Terje Pedersen, NTB scanpix

Amnesti for asylsøkere gjelder maksimalt 15 personer

Regjeringen gir amnesti til asylsøkere som har bodd mer enn 16 år i Norge. Men det gjelder bare eldre og ureturnerbare asylsøkere som ikke er straffedømte.